Balklänningar

Balklänningar utgör en formell variant av festklänningar och bör därför användas under högtidliga festmiddagar med dans – liksom på regelrätta baler. En balklänning uppvisar vissa karaktärsdrag som gör den unik bland festklänningarna.

Svart balklänning
Exklusiv svart balklänning utan axelband. Den mönstrade framsidan skadar inte klänningens formella karaktär.

Balklänningen är en högtidsklänning som av tradition alltid har måttanpassats och skräddarsytts utifrån bärarens kroppsmått. Balklänningen var under tidigare århundraden i första hand förbehållen adliga damer – idag dominerar den emellertid bland medelklasskvinnor. Fortfarande finns en marknad för skräddarsydda balklänningar, även om denna marknad successivt har minskat i kölvattnet av den industriella revolutionen.

Försiktiga mönster kännetecknar balklänningar

En typisk balklänning är oftast tillverkad i siden, undantagsvis i tarlatan, och är i normalfallet en enfärgad – oftast röd eller rosa – långklänning. Längden är motiverad med anledning av klänningens höga formalitetsnivå – ju längre klänning desto mer formell outfit. På den moderna klädmarknaden återfinns naturligtvis även korta balklänningar; fördelen med dessa är att de är praktiska att dansa i. Tänk dock på att balklänningar – oavsett längd – bör vara tillverkade av exklusivt material, ha en harmonisk färgsättning och sakna utsvävande mönster. I annat fall riskerar klänningen att tangera cocktailklänningens karakteristika, vilket med andra ord gör den mindre formell än en traditionell balklänning bör vara.

Billiga balklänningar online

På nätet återfinns en riklig mängd billiga balklänningar, som väljs på grundval av nätbutikernas produktbilder. Som konsument är det emellertid viktigt att tänka på att bilderna inte alltid, på ett rättvisande sätt, återger klänningarnas faktiska kvalitet. Den som surfar med kikarsiktet inriktat mot en lång balklänning bör om möjligt köpa den i en fysisk butik, där den kan provas på förhand. Förutom bra materialkvalitet bör långa klänningar även ha ett snyggt fall. Ett fullgott alternativ till att köpa balklänning är att hyra sin balklänning hos en specialist – något som är förbundet med en blygsam kostnad på ett par hundralappar.