Brudklänningar

Marknaden för skräddarsydda brudklänningar är blygsam i Sverige jämfört med andra länder. Svensken är i normalfallet rationell i valet av brudklänning – man prioriterar enkla brudklänningar eftersom klänningen enbart ska användas vid ett tillfälle.

Vit brudklänning
Trots en ökad efterfrågan på alternativa brudklänningar, väljer många att bära traditionella bröllopsklänningar som denna – även i Sverige.

Svenskar är internationellt sätt återhållsamma med pengar i valet av brudklänningar. Medan brudar i andra länder slår till stort med skräddarsydda, måttanpassade brudklänningar, är marknaden för begagnade brudklänningar stor i Sverige. Likaså är det vanligt att köpa brudklänning online – den svenska onlinemarknaden är stor för både nya och använda brudklänningar i förhållande till landets ringa folkmängd.

Vita brudklänningar ständigt efterfrågade

Svenska brudar är kända för att vilja vara unika; i få andra länder finner man lika många alternativ till den vita brudklänningen som i Sverige. Vita brudklänningar är emellertid på återtåg även hos svenska brudar – ett faktum som i första hand märks i samband med kyrkbröllop. Här dominerar klassiska vita bröllopsklänningar med anspråkslösa urringningar. Den svenska marknaden håller med andra ord på att bli mer polariserad – samtidigt som måttanpassade vita brudklänningar vinner terräng, ökar även försäljningen av riktigt billiga brudklänningar på nätet.

Annorlunda brudklänningar – ett alternativ till den vita skruden

Den svenska marknaden för annorlunda brudklänningar är omåttlig – Sverige kan med säkerhet räknas till den handfull länder i världen som har den mest liberala hållningen visavi brudklänningar. Dels dagtingas det gärna med färgen – istället för vitt väljer t.ex. många att bära rosa och röda brudklänningar – dels dagtingas det med längden. Korta brudklänningar är fullständigt accepterade, särskilt vid sommarbröllop utomhus. Likaså är det vanligt att gifta sig i brudklänningar av modell vintage.