Hyra klänning

Den som väljer att hyra klänning bör i första hand rikta in kikarsiktet mot finare varianter av klänningar. Det kan löna sig att hyra balklänning eller bröllopsklänning. Enkla klänningar är dock bättre att köpa.

Det lönar sig inte att hyra festklänningar, cocktailklänningar eller kortare tubklänningar – dessa kan i normalfallet köpas hos någon av de större butikskedjorna till motsvarande uthyrningspris. Däremot kan det löna sig att hyra finklänningar, som i normalfallet kräver måttanpassning. Hit hör bland annat bröllopsklänningar och balklänningar – med andra ord klänningar med lång kjoldel.

Lämpligt att hyra balklänning

Att hyra brudklänning kan i mångas ögon förefalla känsligt, eftersom bruden förväntas spara sin klänning som släktklenod i fingarderoben. Att hyra balkänning är dock inte lika emotionellt laddat – och i mångt och mycket ett praktiskt drag. Utbudet av balklänningar hos uthyrningsföretagen är ibland till och med större än hos motsvarande butik. Den som hyr balklänning kan också hyra smycken, accessoarer och väskor – ibland som färdiga set framtagna av stilister – i form av paketerbjudanden. Ifall det är fråga om värdefulla accessoarer kan det ibland krävas deposition.

Hyr klänning med försäkring

Den som hyr klänning – i synnerhet dyra finklänningar – bör försäkra sig om att uthyrningsföretaget erbjuder en försäkring mot fläckbildning och skador i tyget. Att hyra klänning ska nämligen även vara mentalt komfortabelt – man ska inte behöva gå omkring och behandla klänningen som ett värdeföremål enbart mot bakgrund att man saknar försäkring.